La­zio - Na­po­li

Hallands Nyheter - - Sporten::internationell Fotbollshelg -

Tre­an gäs­tar fy­ran i Se­rie A och en hem­ma­se­ger på Sta­dio Olim­pi­co skul­le sät­ta Na­po­lis ta­bell­po­si­tion un­der re­jä­la hot in­för av­slut­ning­en. La­zio är i god form och kom­mer med för­ny­at själv­för­tro­en­de ef­ter att ha sla­git ut stads­ri­va­len Ro­ma ur Cop­pa Ita­lia i vec­kan. Na­po­li har dock pre­ste­rat bra på bor­ta­plan mot slu­tet och en­ligt kap­ten Ma­rek Ham­sik blic­kar Par­te­no­pei fram­åt.

I mor­gon 20.45, Via­sat Pre­mi­um

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.