Bay­ern Mün­chen - Bo­rus­sia Dort­mund

Hallands Nyheter - - Sporten::internationell Fotbollshelg -

Bay­ern Mün­chen föll över­ras­kan­de mot unge Ju­li­an Na­gels­manns Hof­fen­heim se­nast, men en klart grepp om Bun­de­s­li­ga­ti­teln och med Cham­pi­ons Le­a­gue-kvarts­fi­na­len mot Re­al Madrid som vän­tar näs­ta vec­ka är frå­gan hur stort fo­kus Car­lo An­ce­lot­ti har på Der Klas­si­ker? Dort­mund har ock­så Cham­pi­ons Le­a­gue näs­ta vec­ka, men är mitt up­pe i en vild strid med Hof­fen­heim och Leip­zig om andra­plat­sen, och är i po­äng­be­hov.

I dag 17.30, Eu­rosport 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.