Stark tysk in­du­stri

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

Den tys­ka in­du­strin går på hög­varv. Pro­duk­tio­nen steg med 2,2 pro­cent i februari, jäm­fört med sam­ma må­nad i fjol, en­ligt of­fi­ci­ell sta­tistik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.