Sa­na blir Skams näs­ta hu­vud­per­son

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

NRK har släppt trai­lern till fjär­de sä­song­en av Skam och nu står det klart att det blir Sa­na som se­ri­en kom­mer att kret­sa kring, skri­ver Af­ton­bla­det.

Roll­fi­gu­ren Sa­na har – till­sam­mans med Vil­de – va­rit fa­vo­rittip­pad när fan­sen spe­ku­le­rat om vem sä­song fy­ra skul­le hand­la om. Förs­ta sä­song­en av Skam släpp­tes 2015 och se­ri­en har bli­vit en ex­portsuc­cé som hyl­lats värl­den över för sin ton­säk­ra skild­ring av gym­na­si­e­ti­den.

I trai­lern av­slö­jas även att sä­song fy­ra blir se­ri­ens sista. Den som får svårtar­tad Skam-ab­sti­nens kan dock in­vän­ta en kom­man­de ame­ri­kansk ver­sion. (TT)

TV:

Bild: NRK

HUVUDROLL. Sa­na (spe­lad av Iman Me­ski­ni) blir sä­song fy­ras hu­vud­per­son i nors­ka Skam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.