Rod­ney Kings liv ska bli Net­flix-film

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Net­flix har köpt rät­tig­he­ter­na till en film om i form av en en­mans­show på scen, fram­förd av Roger Gu­en­veur Smith och re­gis­se­rad av Spi­ke Lee.

Fil­men har pre­miär den 28 april, ett da­tum som valts för att sam­man­fal­la med 25-års­da­gen av fri­kän­nan­det av de fy­ra po­li­ser som fil­ma­des när de slog King – en hän­del­se som blev den tän­dan­de gnis­tan för ett tre da­gar långt upp­lopp i Los Ang­e­les som kräv­de 53 män­ni­skors liv.

När Rod­ney King dog 2012 ef­ter ett liv kan­tat av miss­bruk och lag­brott, be­slu­ta­de sig Roger Gu­en­veur Smith för att gö­ra en scen­fö­re­ställ­ning om Kings liv.

Fö­re­ställ­ning­en har satts upp i fle­ra ame­ri­kans­ka stä­der de se­nas­te fy­ra åren och den som kom­mer att vi­sas på Net­flix spe­la­des in av Spi­ke Lee i New York i au­gusti. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.