Ti­tiyo åter­vin­ner sin egen gam­la låt

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Ar­tis­ten ge­nom­brottslåt Tal­king to the man in the moon har lan­se­rats på nytt. Pro­du­cen­ter­na och Kal­le

har gett hit­lå­ten från 1989 en ny skep­nad och den har även fått en helt ny mu­sik­vi­deo.

Släp­pet är en del av kam­pan­jen Låt gam­malt bli nytt, som drivs av För­pack­nings- och tid­nings­in­sam­ling­en (FTI) och må­let är att in­spi­re­ra svens­kar till att källsor­te­ra.

”Det var ett själv­klart låt­val att åter­vin­na. Den hand­lar ju li­te grann om pla­ne­ten och värl­den, och det var med den lå­ten all­ting bör­ja­de för mig”, sä­ger Ti­tiyo i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.