Svensson ja­gar mäs­tar­ti­teln

Hallands Nyheter - - Tvguide - Johan Jans­son

UNDERHÅLLNING

Mäs­tar­nas mäs­ta­re SVT1 20.00

Sve­ri­ges mes­te lands­lags­man i fotboll ge­nom ti­der­na tar sig an ”Mäs­tar­nas mäs­ta­re”.

– Det är bland det ro­li­gas­te jag har gjort.

Ing­en an­nan man har spe­lat fler lands­kam­per i fotboll än Anders Svensson. För ett och ett halvt år se­dan la­de han fot­bolls­skor­na på hyl­lan. Nu ser vi honom i ”Mäs­tar­nas mäs­ta­re”.

– Jag tve­ka­de in­te när jag blev till­frå­gad. Det är en stor ära att få va­ra med, sä­ger Anders Svensson.

Han ham­na­de i sam­ma grupp som golfspe­la­ren He­len Al­freds­son, ten­nisspe­la­ren Jo­nas Björk­man,

bas­ket­spe­la­ren Cis­si Ferm,

snow­boar­då­ka­ren Ri­chard Ri­chards­son och fot­bolls­spe­la­ren Therese Sjögran.

Han med­ger dock att for­men kun­de ha va­rit bättre.

– Det blev ju en del grill­ning och la­ta da­gar min förs­ta le­di­ga som­mar, så det var li­te pa­nik nå­gon må­nad fö­re in­spel­ning­en, sä­ger Anders Svensson och skrat­tar.

Fo­to: Jan­ne Da­ni­els­son/svt

– Jag var li­te oro­lig in­för si­mut­ma­ning­ar. Jag gil­lar in­te vatten, sä­ger Anders Svensson.

NRK har släppt trai­lern till fjär­de sä­song­en av ”Skam” och nu står det klart att det blir Sa­na som se­ri­en kom­mer att kret­sa kring. Roll­fi­gu­ren, spe­lad av Iman Me­ski­ni, har – till­sam­mans med Vil­de – va­rit fa­vo­rittip­pad bland fan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.