Ny hu­mor­se­rie om re­la­tio­ner

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Det unga pa­ret Linn och Vin­cent le­ver ett stil­la liv ut­an någ­ra stör­re över­rask­ning­ar – till dess att Vin­cent be­stäm­mer sig för att gö­ra slut. Nu mås­te trygg­hetsnar­ko­ma­nen Linn för förs­ta gång­en lä­ra sig att le­va helt en­sam.

Den nya svens­ka hu­mor­se­ri­en ”Skit­lyck­lig” be­står av åt­ta 15-mi­nu­ters­av­snitt och be­rör äm­nen som re­la­tio­ner, själv­stän­dig­het och två­sam­het. I rol­ler­na som Linn och Vin­cent ser vi El­len Berg­ström och Wil­li­am Spetz.

SVT PLAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.