AN­NE PERS­SON BLEV ÅRETS STEL­LAN BENGTS­SON-STIPENDIAT

Hallands Nyheter - - Sporten -

UTMÄRKELSE. För förs­ta gång­en se­dan Ro­ta­ry in­stif­ta­de sti­pen­di­et för el­va år se­dan upp­märk­sam­ma­des ridspor­ten. Her­manstorps KRK:S An­ne Pers­son blev årets stipendiat med mo­ti­ve­ring­en: ”Pris­ta­ga­ren har ett mång­å­rigt en­ga­ge­mang som le­da­re och trä­na­re och va­rit del­ak­tig i bå­de in­di­vi­du­el­la pre­sta­tio­ner samt fram­gång­ar i lag. Re­sul­ta­ten har un­der 30 års tid gett för­e­ning­en mer än 20 Sm-me­dal­jer in­om ridspor­ten.”

Bild: PRI­VAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.