Jill John­son

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Ål­der: 43.

* Bor: i cen­tra­la Borås. Bland an­nat. Hon har ock­så lä­gen­het i Stock­holm och ”någ­ra fas­tig­he­ter till”.

* Fa­milj: Dött­rar­na Bon­nie Lee och Ha­van­na.

* Ak­tu­ell med: Kom­mer till Gö­te­borg i höst med sho­wen That’s Li­fe, pre­miär 8 no­vem­ber.

* Dess­utom: Hop­pas hon på fler sä­song­er av Jills ve­ran­da. ”Att skapa tv har gett en otro­lig mer­smak.” Hon är ock­så stolt över att hon lärt sig spe­la gi­tarr. I som­mar tar hon näs­ta steg; att lä­ra sig spe­la el­gi­tarr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.