Nyckel­da­tum

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

mars 2011

De­mon­stra­tio­ner in­leds för de­mo­kra­ti i sta­den Da­raa. Re­ge­ring­ens an­vänd­ning av död­ligt våld som svar på pro­tes­ter­na ut­lös­ter rikstäc­kan­de de­mon­stra­tio­ner som kräv­der al-as­sads av­gång.

april 2013

Den li­ba­ne­sisk aH i z boll ah­rö­rel­sen, al­li­e­ra­de med Iran, med­ger att de käm­par för As­sad-re­gi­men.

ja­nu­a­ri 2014

Isla­mis­ka sta­ten in­tar sta­den al-raqqa. USA in­le­der si­na förs­ta fly­bomb­ning­ar.

sep­tem­ber 2015

Ryss­land kli­ver in med mi­li­tär as­si­stans till re­gi­men. Har se­dan dess vänt till Bashar al-as­sads för­del.

april 2017

1 2 USA av­fy­rar kryss­nings­ro­bo­tar mot flyg­ba­sen i Shay­rat som svar på tis­da­gens ga­s­at­tack i Id­lib-pro­vin­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.