Hu­vud­ak­tö­rer­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ryss­land

Sy­ri­ens mäk­ti­gas­te al­li­e­ra­de som stärkt Bashar al-as­sads mi­li­tä­ra grepp om lan­det. Har sto­ra eko­no­mis­ka och mi­li­tä­ra in­tres­sen i lan­det. Vill be­käm­pa IS.

Iran

En av Da­mas­kus­re­gi­mens när­mas­te al­li­e­ra­de. Har stöt­tat eko­no­miskt och med va­pen. Råd­gi­va­re un­der he­la kon­flik­ten.

USA

Oba­ma­re­ge­ring­en gav stöd till re­bell­grup­per som vill stör­ta Bashar al-as­sad. Donald Trumps in­ställ­ning mer am­bi­va­lent. Le­der al­li­an­sen som käm­par mot IS i Sy­ri­en.

Sau­dia­ra­bi­en

En av de vik­ti­gas­te upp­bac­kar­na av de re­bell­grup­per som stri­der mot re­gi­men och IS. Del­tar i den Usa-led­da al­li­ans som käm­par mot IS i Sy­ri­en.

Tur­ki­et

Har som lång­va­rig bit­ter fi­en­de till Bashar al-as­sad stöt­tat re­bell­grup­per. Men ef­ter öka­de pro­blem med IS har frå­gan kom­pli­ce­rats och al­li­an­sen mot IS får star­ta si­na an­fall från Tur­ki­et. Sam­ar­be­tar med Moskva kring Sy­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.