SLÄKTTRÄFF I SMEDSGÅRD.

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

pros­ten Ham­mar­berg i Tvååker 1918. Av de­ras ge­men­sam­ma åt­ta barn är i dag fem i li­vet. Det är: Ingrid Svensson 97, Yng­ve Nils­son 87, El­sa Borr­bring 83, Rut Johansson 86, samt kän­de re­vy-kung­en Gö­te ”smes­gårn” Nils­son 80 år. Samt­li­ga del­tog vid släkt­träf­fen som var i som­ras. De tre sys­kon som in­te läng­re är i li­vet är Ei­nar, Tu­re samt Sti­na Nils­son. To­talt kom 80 släk­ting­ar till släkt­träf­fen och bil­den är ta­gen på Smedsgård i Tvååker. Går­den köp­te Karl och Es­ter 1916 Den var på 30 tunn­lad och där drevs lant­bruk fram till mit­ten på 90-ta­let av so­nen Yng­ve och hust­run An­na-li­sa.

Karl från So­ta­red och Es­ter Nils­son från går­den Leslätt i Tvååker vig­des av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.