Da­vid blå­ser Fred­rik Lindström

Tror du jag lju­ger? SVT1 21.00

Hallands Nyheter - - Tvguide - Jo­nas Bengts­son

UNDERHÅLLNING

Pi­noc­chio ha­de in­te haft en chans i ”Tror du jag lju­ger?”. För här gäl­ler det att lju­ga och lu­ra mot­stån­dar­la­get ut­an att tap­pa masken. En som gör det desto bättre är ko­mi­kern Da­vid Sun­din som in­går i sam­ma lag som Johan Glans och Jo­se­fin Cra­fo­ord.

– De var duk­ti­ga bå­da två och Johan Glans har ju va­rit med många gång­er in­nan så det var ba­ra att ta rygg på honom, sä­ger Da­vid Sun­din vars lag tävlar mot Fred­rik Lindström, Jesper Rönn­dahl och Van­na Ro­sen­berg.

– Fred­rik Lindström lyc­ka­des jag lu­ra på en av mi­na lu­ring­ar så det är jag nöjd med. Det är en fjä­der i hat­ten, sä­ger Da­vid Sun­din som även kan ses i un­der­håll­nings­pro­gram­met ”Bäst i test” där han är pro­gram­le­da­re till­sam­mans med Bab­ben Larsson.

”Tror du jag lju­ger?” är in­ne på and­ra sä­song­en och leds av An­na Mann­hei­mer.

Fo­to: Jan­ne Da­ni­els­son/svt

Da­vid Sun­din är även ak­tu­ell som pro­gram­le­da­re för Svt-un­der­håll­ning­en ”Bäst i test”.

Net­flix by­ter be­tygs­sy­stem och slo­par si­na stjär­nor, skri­ver Hol­ly­wood re­por­ter. I stäl­let får ström­nings­tjäns­ten en enkla­re me­tod där tit­ta­ren be­dö­mer fil­mer och tv-se­ri­er med en tum­me upp el­ler tum­me ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.