Stöld på Kung­sä­ters IP

Hallands Nyheter - - Varberg -

KUNGSÄTER: Nå­gon gång mel­lan 24 mars och 8 april har Kung­sä­ters IF haft in­brott i ett för­råds­ut­rym­me.

Di­ver­se träd­gårds­red­skap för ett be­ty­dan­de be­lopp har för­svun­nit från för­e­ning­en. Det hand­lar om åk­gräs­klip­pa­re, hand­gräs­klip­pa­re, så­vagn, röj­såg och ben­sin till ett sam­man­lagt vär­de av 44 500 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.