Fak­ta:

Gym­na­si­e­va­let

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Den 1 feb­ru­a­ri var sista da­tum för de som ska bör­ja gym­na­si­et till hös­ten att läm­na in si­na an­sök­ning­ar. * I mit­ten av april får de ett pre­li­mi­närt be­sked om huruvi­da de ser ut att kom­ma in på si­na de pro­gram de valt. * Se­dan har de fram till den 18 maj på sig att änd­ra si­na an­sök­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.