Fak­ta: Tr­ö­inge­bergs­sko­lan

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Sko­lan ska bli en F-9 sko­la med plats för 1 000 elever.

* Den ska er­sät­ta Vin­bergs­sko­lan, som ska läg­gas ner, av­las­ta de centralt be­läg­na sko­lor­na samt mö­ta det be­hov som upp­står när Tröingeberg med om­nejd byggs ut un­der de kom­man­de åren.

* En­ligt kom­mu­nens in­ve­ste­rings­plan be­räk­nas byg­get kos­ta 295 mil­jo­ner kro­nor.

* Bygg­start är pla­ne­rad till 2021.

* 2023 är det tänkt att sko­lan ska tas i bruk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.