USA vi­sar musk­ler mot Nord­ko­rea

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA/NORD­KO­REA. En grupp ame­ri­kans­ka ör­logs­far­tyg, bland and­ra han­gar­far­ty­get USS Carl Vin­son, rör sig mot väst­ra Stil­la ha­vet, när­ma­re Ko­re­a­halvön.

”USA:S Stil­la­havs­kom­man­do har be­ord­rat grup­pen norrut som en för­sik­tig­hets­åt­gärd för att upp­rätt­hål­la be­red­skap och när­va­ro i väst­ra Stil­la ha­vet”, sä­ger ta­les­per­so­nen Da­ve Ben­ham.

Ame­ri­kans­ka un­der­rät­tel­se­käl­lor upp­ger att Nord­ko­rea kan va­ra mind­re än två år från att ut­veck­la kärn­strids­spet­sar och ro­bo­tar som kan nå USA. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.