Tåg kroc­ka­de i Moskva

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■RYSS­LAND. Två per­son­tåg kroc­ka­de i Moskva nat­ten till i går. Tolv män­ni­skor vår­das på sjuk­hus och till­stån­det är all­var­ligt för sex av dem, sa­de Vla­di­mir Putj­kov till rys­ka me­di­er.

Putj­kov är mi­nis­ter med an­svar för Ryss­lands rädd­nings­tjäns­ter.

Det var ett pen­del­tåg och ett fjärr­tåg som kol­li­de­ra­de i väst­ra Moskva. Vid kroc­ken spå­ra­de två av pen­del­tå­gets vag­nar och en del av fjärr­tå­get ur, upp­gav järn­vägs­bo­la­get. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.