Fak­ta: Sömn

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Sömn är nöd­vän­digt för de fles­ta rygg­rads­djur. Al­la dägg­djur, fåg­lar och rep­ti­ler mås­te so­va re­gel­bun­det.

Djur som un­der lång tid hind­ras från att so­va dör av ut­matt­ning. Dä­re­mot skil­jer sig sömn­be­ho­vet från art till art. Män­ni­skor be­hö­ver i all­män­het sju–åt­ta tim­mars sömn, men vår när­mas­te släk­ting schim­pan­sen so­ver i tio tim­mar el­ler mer. Hun­dar och kat­ter tycks be­hö­va tio– tolv tim­mar, me­dan ele­fan­ter ba­ra so­ver 2–4 tim­mar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.