Våld­sam pro­test i Ca­racas

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■De­mon­stran­ter och po­li­ser drab­ba­de sam­man i Ca­racas i lör­dags, lo­kal tid, un­der den fjär­de de­mon­stra­tio­nen på en vec­ka mot Ve­ne­zu­e­las pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro. De­mon­stran­ter­na kas­ta­de brand­bom­ber och polisen an­vän­de tår­gas. ”De en­vi­sas med att stå på dik­ta­tu­rens si­da men vi kom­mer att fort­sät­ta fram­åt”, sa­de den op­po­si­tio­nel­le par­la­ments­le­da­mo­ten Ju­an Andrés Mejía. En­ligt en av sta­dens borg­mäs­ta­re ska­da­des 17 per­so­ner. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.