I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. Pu­lit­zer­pri­set för jour­na­li­stik och konst de­las ut i New York.

■■KONGO­KINSHASA. Op­po­si­tio­nen ma­ni­fe­ste­rar med krav om att på­bör­ja pro­ces­sen för pre­si­dent­val.

■■BILVERKSTÄDER. For­dons­verk­stä­ders för­e­ning har press­träff i Kil om bil­verk­stads­dö­den på lands­byg­den.

■■RÄTTEGÅNG. Två män in­för rät­ta, miss­tänk­ta för att lig­ga bakom pi­rat­si­dan Swe­fil­mer som ska ha gjort drygt 1 400 fil­mer till­gäng­li­ga på nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.