Grat­tis Andre­as

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Andre­as Lund­berg i Fal­ken­berg fyl­ler 40 år 10 april. Andre­as, som är född i Borås, är So-lä­ra­re för års­kurs 6 till 9 på Tång­a­sko­lan i Fal­ken­berg. Han blev klar med sin lä­rar­ut­bild­ning för 15 år se­dan.

Hit­tills är en av hans vik­ti­gas­te hän­del­ser i li­vet då han träf­fa­de sin fru An­ne­li, som han gif­te sig med 3 no­vem­ber 2007, de har nu dot­tern Moa och so­nen Mal­te.

Andre­as är in­tres­se­rad av film, mu­sik, släkt­forsk­ning, cyk­ling och sport. Han är även in­tres­se­rad av sam­häl­le och är fack­ligt och po­li­tiskt en­ga­ge­rad. Han sit­ter som er­sät­ta­re för S i full­mäk­ti­ge och i ser­vice­nämn­den i Fal­ken­bergs kom­mun och han är skydds­om­bud för lä­rar­för­bun­det på Tång­a­sko­lan.

Bild: PRI­VAT

ANDRE­AS. På skid­se­mes­ter i Sä­lenstu­gan/lind­val­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.