10 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har och Ing­vor namns­dag. Ing­var är fornnor­diskt och be­stå­en­de av gu­da­nam­net Ing och ef­ter­le­det ”var”, som be­ty­der käm­pe el­ler kri­ga­re. Det var van­ligt re­dan un­der vi­kin­ga­ti­den; se­dan dök det upp igen på 1920- och 1930-ta­len. Cir­ka 39000 män he­ter Ing­var, om­kring 6000 har det som till­tals­namn. Fem kvin­nor he­ter Ing­var, och 45 per­so­ner he­ter så i ef­ter­namn. Ing­vor är nor­diskt och sam­man­satt av gu­da­nam­net Ing, och ”vor” som tro­li­gen be­ty­der för­sik­tig. Nam­net har fun­nits i svens­kan se­dan för­ra se­kel­skif­tet. Som po­pu­lä­rast var det kring 1930- och 40-ta­len. Om­kring 2200 he­ter Ing­vor, cir­ka 1100 kal­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.