Bra start för De­ger­fors och Ha­sa­ni

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: De­ger­fors har fått en bra start på su­pe­ret­tan i fot­boll. Värm­lands­la­get följ­de upp den se­na vänd­ning­en mot Sy­ri­ans­ka i pre­miä­ren med att be­seg­ra ny­kom­ling­en Norr­by hem­ma på Sto­ra Val­la med 2–0. An­fal­la­ren Sh­pe­tim Ha­sa­ni, som hop­pa­de in och av­gjor­de på tillägg­s­tid mot Sy­ri­ans­ka, var i hög grad in­blan­dad i bå­da må­len mot Norr­by. Först rul­la­de han in en straff i den 63:e mi­nu­ten. Fy­ra mi­nu­ter se­na­re skic­ka­de Ha­sa­ni upp bol­len i rib­ban. Bol­len stud­sa­de ut till Mar­cus de Bru­in som cy­kelspar­ka­de in mat­ch­avgö­ran­de 2–0.

– Vi blev au­to­ma­tiskt mer of­fen­si­va i and­ra halv­lek, sa­de Ha­sa­ni till C Mo­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.