Kon­trak­tet klart för BKF Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Två­po­äng­a­ren mot Engelholm av­gjor­de sa­ken – BKF Fal­ken­berg spe­lar i Elitserien även näs­ta sä­song.

– Nu kan vi åka till sista se­ri­e­sam­man­dra­get i Mal­mö ut­an nå­gon som helst press på oss, kon­sta­te­ra­de coachen Mi­kael Ols­son.

Bor­ta­spe­let för Fal­ken­berg var en aning sva­jigt i hel­gen. Det blev för många tomru­tor i mö­tet med Göta.

– Okon­cent­ra­tion i spärr­spe­let, sa Ols­son.

Mot Engelholm gick det bätt­re och re­dan ef­ter två se­ri­er ha­de Fal­ken­berg en 7–3-led­ning.

– Engelholm kröp när­ma­re, men vi tog två po­äng i sista se­ri­en, pre­cis vad som be­höv­des, sa Ols­son.

Det finns fak­tiskt en te­o­re­tisk chans att Fal­ken­berg skul­le kun­na nå slut­spel, men den är, som Ols­son sä­ger, ”mik­ro­sko­pisk.”

Bild: PRI­VAT

GLATT GÄNG. Fal­kar­na vrå­lar ef­ter att kon­trak­tet är klart. Det blir elitserien även näs­ta sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.