Mar­ta flyt­tar till USA

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Or­lan­do gick ut med ny­he­ten i fre­dags. Men det var förs­ta un­der lör­da­gen som Ro­sen­gård kun­de be­kräf­ta att an­fal­la­ren Mar­ta läm­nar Ro­sen­gård och da­mall­svens­kan för spel i den ame­ri­kans­ka li­gan.

– Att Or­lan­do gick ut med det då var en risk de vil­le ta. Det var in­te klart från vår si­da då. Nu är vi över­ens, vän­tar ba­ra på be­kräf­tel­sen att peng­ar­na kom­mit så skic­kar vi in över­gång­en, sa­de The­re­se Sjögran, Ro­sen­gårds sport­chef, till Syd­svens­kan.

– Vi är nöj­da med er­sätt­ning­en, även om det in­te blir vår störs­ta över­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.