Pers­sons ge­nom­brott – tvåa i värl­den i år

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖRAN SUNDBERG/TT

Erik Pers­son ha­de sat­sat på att änt­li­gen gå un­der 2.10 på 200 me­ter bröst­sim. Det slu­ta­de med att han kros­sa­de sitt eget svens­ka re­kord med 2,27 sekunder och gick upp som tvåa i värl­den i år.

– Jag var tvung­en att kol­la två-tre gång­er för att se att det var sant, sa­de en för­vå­nad Pers­son om sin tid.

Det 23-åri­ga fram­tids­löf­tet från Kungs­bac­ka fick sitt sto­ra ge­nom­brott i Eriks­dals­ba­det un­der den förs­ta täv­lings­da­gen av Swim Open.

HAN GICK IN­TE ba­ra un­der den där grän­sen på 2.10 som gäc­kat ho­nom ett tag. Han gick un­der 2.09 och 2.08 ock­så. Kloc­kan stan­na­de på 2.07,85.

Se­ger­mar­gi­na­len till två­an Gi­edri­us Ti­te­nis, Li­tau­en. blev för­kros­san­de 3,43.

– Jag trod­de in­te det skul­le gå så här fort. Jag hop­pa­des gå un­der 2.10, det har jag käm­pat för i någ­ra år nu. Så det känns jät­teskönt att gö­ra det or­dent­ligt, sa­de Kungs­bac­ka­sim­ma­ren som ock­så kva­la­de in till VM i Bud­a­pest i som­mar.

HAN ÄR IN­TE ba­ra in­kva­lad – han kan kom­ma att slåss om en me­dalj ock­så.

Ja­pa­nen Ip­pei Wa­tana­be är världs­et­ta i år på världs­re­kord­ti­den 2.06,67, där­ef­ter kom­mer den 23-åri­ge svens­ken. Du­on är de en­da hit­tills som sim­mat un­der 2.09.

– Det känns jät­te­kul att kun­na va­ra med där up­pe. Det känns som jag har le­gat på en hög ni­vå trä­nings­mäs­sigt, så det är skönt att täv­lings­re­sul­ta­ten kom­mer ock­så, sa­de Pers­son som åk­te ut i se­mi­fi­nal på di­stan­sen i OS i Rio.

OM HAN SJÄLV var över­ras­kad så var det tvärtom med Sa­rah Sjö­ström, trä­nings­kom­pi­sen på NEC (na­tio­nellt elit­cen­ter) i Stock­holm.

– Det är sjukt im­po­ne­ran­de. Man ser hur proff­sig han är på trä­ning­en. Jag har all­tid ve­tat att han skul­le bli en världs­stjär­na, jag kän­ner igen en när jag ser en, sa­de hon.

Swim Open fun­ge­rar ock­så Vm­kval för de svens­ka sim­mar­na och för­u­tom Erik Pers­son kla­ra­de ock­så Ida Lind­borg kval­grän­sen med sex hund­ra­de­lars mar­gi­nal när hon vann 50 me­ter ryggsim på 28,46.

Sa­rah Sjö­ström och Michel­le Co­le­man är för­hand­s­no­mi­ne­ra­de till VM i Bud­a­pest i ju­li ef­ter si­na fi­nal­plat­ser på OS i Rio.

Bild: JONATHAN NÄCKSTRAND

REKORDKROSS. Erik Pers­son från Kungs­bac­ka mo­sa­de det svens­ka re­kor­det på 200 me­ter bröst­sim i Swim Open.s

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.