Ek­holm val­de in­te si­na ord

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Var­bergs Gif ja­ga­de en kvittering. Då drog mål­vak­ten Se­basti­an Ek­holm på sig rött kort för att ha skri­kit köns­ord.

TORSLANDA VAR­BERGS GIF

(2–1)

3 1

Då åter­stod det runt tio mi­nu­ter av mat­chen. Och med ba­ra tio spe­la­re blev Gifs upp­gift för svår.

I stäl­let för att kun­na få in 2–2, åk­te man på ett bak­läng­es­mål i slut­mi­nu­ter­na.

Ek­holm ha­de vrå­lat sam­ma ord i förs­ta halv­lek, i fru­stra­tion.

– Do­ma­ren mås­te ha hört det re­dan då, sa Tors­lan­das trä­na­re Emil Alex­an­ders­son. När det se­dan hän­de igen, ha­de han ing­et an­nat val än att vi­sa rött.

– KLART MAN är miss­nöjd, det var en gans­ka jämn match och vi ha­de vå­ra chan­ser, sa Gif-trä­na­ren Halda Kabil ef­teråt.

Bland an­nat ha­de Gif ett skott som tog i in­si­dan av stol­pen.

– Det re­tar mig att vi in­te är mer vak­na på fas­ta si­tu­a­tio­ner. Assyriska fick sitt 2–1-mål ef­ter en hör­na där vi in­te alls var med, sa Halda.

”Vi kan myc­ket bätt­re än så här.” HALDA KABIL trä­na­re Gif

HEM­MA­LA­GET TOG LED­NING­EN ge­nom Andre­as Jer­narp, där bol­len gick i mål via stol­pen. Niklas Kling­berg nic­ka­de in 2–1 och Jer­narp sat­te tre­an.

Alo­and Al­za­hawi gjor­de Gif-må­let som in­ne­bar kvittering till 1–1.

– Vi kan myc­ket bätt­re än så här, sum­me­ra­de en be­svi­ken Halda Kabil ef­ter pre­miär­mat­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.