Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Sporten -

Helsing­borgs Stråkok­tett El­len Nis­beth, vi­o­la och Bengt Fors­berg, pi­a­no

21/10: Christi­an Svar­far, vi­o­lin och Ro­land Pön­ti­nen, pi­a­no

4/11: Qu­ar­tet­to di Cre­mo­na

25/11: Nor­dis­ka Kam­ma­ren­semb­len

20/1: Trio Da­li

17/2: Vi­o­l­in­du­on Re­to­ri­ca och Mar­tin Fo­gel, gi­tarr

3/3: Karls­son Ba­rock

17/3: Ol­le Pers­son, ba­ry­ton och Mats Jans­son, pi­a­no

7/4: Pe­ter Fri­is-jo­hans­son, pi­a­no

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.