Net­flix ska skro­ta si­na stjärn­be­tyg

Hallands Nyheter - - Sporten -

TV: Net­flix by­ter be­tygs­sy­stem och slo­par si­na stjär­nor, skri­ver Hol­ly­wood re­por­ter. I stäl­let får ström­nings­tjäns­ten en enkla­re me­tod där tit­ta­ren be­dö­mer fil­mer och tv-se­ri­er med en tum­me upp el­ler tum­me ner.

Fö­re­ta­get har an­vänt den fem­gra­di­ga ska­lan se­dan dess start med dvd via postor­der på 90-ta­let, men me­nar nu att ett byte är nöd­vän­digt för att tjäns­ten ska kun­na ge bra au­to­ma­tis­ka re­kom­men­da­tio­ner.

– När vi by­ter till tum­me upp, tum­me ner för­står folk in­tui­tivt att de lär Net­flix vad de gil­lar och in­te gil­lar, sä­ger Ca­me­ron John­son, chef för fö­re­ta­gets pro­dukt­ut­veck­ling. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.