Hon vill in­spi­re­ra som ny trä­na­re

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Hon har med­ver­kat i dans­grup­pen Bounce och job­bat bå­de som ko­re­o­graf och dan­sa­re i ”Me­lo­di­festi­va­len”. Nu blir Sa­bi­na Dal­fjäll ny trä­na­re i ”Big­gest lo­ser”.

När ”Big­gest lo­ser – Nu el­ler ald­rig” har sä­songs­pre­miär så har en av tränarna bytts ut. Sa­bi­na Dal­fjäll tar över en av trä­nar­rol­ler­na ef­ter Sa­bi­na Duf­berg.

– Jag har all­tid drömt om att få va­ra med i pro­gram­met. Jag vet att jag skul­le kun­na kom­ma dit och in­spi­re­ra, mo­ti­ve­ra och väg­le­da del­ta­gar­na. Men jag viss­te in­te hur jag skul­le gå till­vä­ga, sä­ger Sa­bi­na Dal­fjäll till TT.

För­ra sä­song­en täv­la­de man i par, men nu är täv­ling­en åter­i­gen in­di­vi­du­ell. Pro­gram­le­da­ren Anna Bro­lin tyc­ker att det är en yn­nest att få föl­ja del­ta­gar­nas re­sa från förs­ta par­kett.

– Det blir väl­digt emo­tio­nellt och dra­ma­tiskt. Det fälls många tå­rar, även från mitt håll, sä­ger hon.

Jo­han Jans­son

Fo­to: Daniel Ohls­son/tv4

Sa­bi­na Dal­fjäll blir ny kol­le­ga till ru­ti­ne­ra­de trä­na­ren Mi­kael Hollsten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.