Pres­sad att ta hem jack­pot

Hallands Nyheter - - Tvguide -

I ko­me­din ”Win it all” lo­var spel­be­ro­en­de Ed­die Gar­rett (spe­lad av Ja­ke John­son från ”New girl”) sin kom­pis att pas­sa en väs­ka me­dan vän­nen sit­ter i fäng­el­se. Ed­die smyg­tit­tar i väs­kan som vi­sar sig va­ra fylld av sed­lar. Han kan in­te mot­stå fres­tel­sen att lå­na peng­ar till si­na spel­kväl­lar men lyc­kas ty­värr spe­la bort det mesta. När han får ve­ta att vän­nens fäng­el­se­straff för­kor­tats blir det bråt­tom för Ed­die att för­sö­ka vin­na till­ba­ka allt. Re­gis­se­rad av Joe Swan­berg. NET­FLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.