Om­rå­de 6

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Bul­ler­si­tu­a­tio­nen är bra. Bra lä­ge för bo­stads­be­byg­gel­se på nor­ra Tröingeberg.

Om­rå­det in­går i ett stör­re grön­om­rå­de som har högt so­ci­o­top­vär­de. De­lar av om­rå­det klas­sas som höga na­tur­vär­den.

Kom­mu­nen äger en­dast de­lar av mar­ken. Två bo­stads­fas­tig­he­ter mås­te lö­sas in.

Osä­kert om vat­ten­dra­get i om­rå­det om­fat­tas av strand­skydd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.