Om­rå­de 5

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Kom­mu­nen äger mar­ken Lig­ger ung­e­fär i mit­ten av be­fint­lig och kom­man­de be­byg­gel­se. Go­da kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter för bi­lis­ter, cy­klis­ter och fot­gäng­a­re.

Mar­ken lu­tar kraf­tigt, vil­ket innebär hög­re bygg­kost­na­der och svå­rig­he­ter att få till en bra ute­mil­jö.

Att ut­ö­ka tom­ten be­döms va­ra svårt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.