Nöj dig med li­te

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ENER­GI. Mitt för­slag är att om man nö­jer sig med li­te så är man tack­sam för myc­ket. Ett hus med föl­jan­de stan­dard skul­le in­te va­ra så dyrt att till­ver­ka. För det förs­ta man be­hö­ver in­te ha varm­vat­ten, man ko­kar varm­vat­ten med vat­ten­ko­ka­re. För vär­men in­om­hus har man en vär­me­pump. In­ter­net tyc­ker jag är vik­tigt. El­räk­ning­en kom­mer in­te bli så dyr med det­ta för­slag. Du an­vän­der vat­ten­ko­ka­re för att dis­ka, och för and­ra be­hov. Det in­ne­bär att du in­te kan du­scha. Där­för kan du du­scha på al­ter­na­ti­va stäl­len, på Gym, el­ler hos släk­ting.

Rolf Karls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.