Sjuk­vår­den en skam­fläck

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VÅRD. Sjuk­vår­den i dag är en skam­fläck för Sve­ri­ge. På aku­ten är det ka­os. Pa­ti­en­ter kan få lig­ga i mat­sa­lar, för­råd och kor­ri­do­rer.

Det finns per­so­nal som bok­stav­li­gen sli­ter ut sig. Och det slit­na ut­tryc­ket ”går på knä­na”. Kan det in­te va­ra nog nu? Det­ta spa­ran­de i sjuk­vår­den gör var­ken per­so­nal el­ler pa­ti­en­ter fris­ka­re.

Al­la po­li­ti­ker: Tänk in­te! Gör någon­ting åt det­ta elän­de! Sve­ri­ge som ut­åt sett ska va­ra ett fö­re­gångs­land. För mig fö­re­fal­ler det som re­na ät­te­stu­pan.

Eva Nils­son (V)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.