Gläd­jan­de be­sked till pend­la­re

Hallands Nyheter - - Varberg - MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se

Upp­rör­da pend­la­re har nu fått sin vil­ja ige­nom. Nu in­förs nya ti­der i p-hu­sen Brig­gen och Kanngju­ta­ren.

I de­cem­ber ju­ste­ra­des ti­der­na i par­ke­rings­hu­sen Lo­rens­berg, Kanngju­ta­ren och Brig­gen. Från och med i mån­dags är det dock nya ti­der som gäl­ler.

Det som främst gläd­jer tåg­pend­la­re är att tids­be­gräns­ning­en i p-hu­set Brig­gen för­svin­ner. På ga­tu­par­ke­ring­en och vå­ning 4 kan man nu par­ke­ra i upp till 17 tim­mar.

”Nu till­go­do­ser vi de­ras öns­ke­mål med 80 plat­ser” MAG­NUS ARONSSON pro­jekt­le­da­re, VFAB

– Vi har fått in syn­punk­ter från pend­la­re på att tio tim­mar är för kort tid. Nu till­go­do­ser vi de­ras öns­ke­mål med 80 plat­ser, sä­ger Mag­nus Aronsson, pro­jekt­le­da­re på Var­bergs Fas­tig­hets AB.

MEN DET RÅ­DER p-för­bud på vå­ning 4 och ga­tu­par­ke­ring un­der nat­ten. I öv­ri­ga p-hu­set är det fort­fa­ran­de tio tim­mar med p-ski­va som gäl­ler.

– Nu har vi grin­dar som stängs nat­te­tid. Vill man stå över nat­ten kos­tar det 30 kro­nor.

Kanngju­ta­ren har fått säm­re be­lägg­ning se­dan de nya ti­der­na in­för­des i de­cem­ber. Nu för­bätt­ras ti­der­na till 10 tim­mar med p-ski­va mel­lan 6 och 23.

– Men Lo­rens­berg har bli­vit bra. Förr var det of­ta tomt på ned­re plan, men nu har folk hit­tat dit, sä­ger Mag­nus Aronsson.

Bild: MA­LIN STRANDBERG

BÄTT­RE TI­DER. I går kom de nya pskyl­tar­na på plats ut­an­för Brig­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.