LARM OM GRÄSBRÄNDER I FAL­KEN­BERG

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

DUBBLA LARM.

Två larm om gräsbränder in­kom på kort tid till rädd­nings­tjäns­ten un­der mån­da­gen. Kloc­kan 14.17 lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten ut till Tull­bron. En yta på 20 kvadrat­me­ter stod i brand i när­he­ten av kyr­ko­går­den på Halm­stad­vä­gen. Rädd­nings­tjäns­ten fick snabbt bran­den un­der kon­troll. Kort där­ef­ter lar­ma­des de ut till Tång­a­sko­lan. – Det var höga lå­gor när vi kom hit. Det är torrt och det går oer­hört fort i den här vin­den, sä­ger rädd­nings­tjäns­tens Jör­gens Rei­mertz och fort­sät­ter: – Det här är an­lagt, det är nå­gon som tänt på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.