Även Cen­tern mo­tio­ne­rar om mikro­plas­ter

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG : I fre­da­gens HN be­rät­ta­des om att två so­ci­al­de­mo­kra­ter mo­tio­ne­rat om att kom­mu­nen bor­de stop­pa pro­duk­ter med mikro­plas­ter. Det kan även näm­nas att två cen­ter­par­tis­ter, Ag­ne­ta Åker­berg och Stig Ag­nå­ker, ny­li­gen läm­nat mo­tio­ner i sam­ma äm­ne till kom­mun­full­mäk­ti­ge. Där ställ­des lik­nan­de krav på att man in­te ska an­vän­da pe­tro­le­um­ba­se­ra­de pro­duk­ter som konst­gräs och gung­ställ­nings­mat­tor, med me­ra, i barns ute­mil­jö­er på sko­lor, för­sko­lor, par­ker och lik­nan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.