Sö­ker lös­ning mot då­lig an­de­dräkt

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■HÄLSA. Själv­för­tro­en­det kan få sig en törn när folk i om­giv­ning­en vän­der bort hu­vu­det för att und­vi­ka då­lig an­de­dräkt.

– Det kan gö­ra folk osäk­ra­re i pri­va­ta och so­ci­a­la si­tu­a­tio­ner. Per­so­ner med då­lig an­de­dräkt har där­för of­ta en säm­re livs­kva­li­tet, sä­ger dok­to­ran­den Sei­da Ero­vic Ade­mov­ski, vid Hög­sko­lan Kristi­an­stad in­för sin dis­pu­ta­tion.

Mun­skölj är of­ta den ef­fek­ti­vas­te be­hand­lings­me­to­den mot då­lig an­de­dräkt, en­ligt Sei­da Ero­vic Ade­movsk som un­der­sökt il­la­luk­tan­de mun­hålor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.