Vå­ren tar pa­us i påsk

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■VÄDER. Bör­jat få vår­käns­lor? Glöm det – åt­minsto­ne den när­mas­te vec­kan. Låg­tryc­ken står på kö och i påsk kan vi räk­na med regn och snö i sto­ra de­lar av söd­ra Sve­ri­ge.

– Det är ju li­te av ett bak­slag. Men så här kan det hål­la på ett tag. Man tror att vi är fram­me vid vå­ren och så plöts­ligt blir det snö igen, sä­ger The­re­se Foug­man på SMHI.

Re­dan un­der ons­dags­dyg­net drar ett låg­tryck in från väs­ter. Snö el­ler snö­blan­dat regn vän­tas i nord­li­gas­te Gö­ta­land, Ös­ter­göt­land och Sö­der­man­land. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.