Kvinna styck­mör­dad – son greps

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■TYSKLAND. En 17­åring har gri­pits av po­li­sen i tys­ka Bork­hei­de miss­tänkt för att ha mör­dat och styc­kat sin egen mam­ma, rap­por­te­rar tid­ning­en Mär­kische All­ge­me­i­ne.

Den 58­åri­ga kvin­nan an­mäl­des för­svun­nen i lör­dags. När po­li­sen kom till hen­nes hem för att gö­ra un­der­sök­ning­ar på plat­sen gjor­de de ett ma­ka­bert fynd. På fle­ra stäl­len i träd­går­den fanns res­ter av en kropp, som styc­kats och be­gravts. Det har in­te be­kräf­tats huruvi­da det rör sig om den för­svun­na kvin­nan. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.