Sju år se­dan pols­ka tra­ge­din

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■I går, den 10:e april, var det sju år se­dan flyg­kra­schen i rys­ka Smo­lensk där de­lar av den pols­ka mak­te­li­ten om­kom. Samt­li­ga 96 per­so­ner om­bord om­kom, bland an­nat den då­va­ran­de pre­si­den­ten Lech Kaczyński och hans hust­ru Ma­ria Kaczyński. Pla­net var på väg till hög­tid­lig­hål­lan­det av 70-års­min­net av Ka­tyn­mas­sa­kern där tu­sen­tals pols­ka of­fi­ce­ra­re, po­li­ser, tjäns­te­män och ci­vi­la 1940 mör­da­des av den sov­je­tis­ka sä­ker­hets­tjäns­ten. På bil­den en pro­ces­sion i Wars­za­wa. (TT)

FOTO: CZAREK SOKOLOWSKI/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.