Ben­sin­mac­ken. Slut på ol­ja!

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■TRAFIKPOLISEN i tys­ka Ober­bay­ern trod­de nog in­te si­na ögon när de i tors­dags kväll stop­pa­de en femå­ring i sam­band med en ru­tin­kon­troll i In­gol­stadt. Poj­ken, som fär­da­des på en grön trak­tor av plast, ha­de smi­tit ut från sitt hem ge­nom ett öp­pet föns­ter och var på väg till en när­be­lä­gen mack för att fyl­la på mo­tor­ol­ja. Po­li­sen åter­ger histo­ri­en på sin Fa­ce­book­si­da. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.