I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■VÄRL­DEN. Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal pub­li­ce­rar års­rap­port om döds­straff i värl­den.

■■EU. De 27 län­der som kom­mer att stan­na i EU dis­ku­te­rar för­hand­lings­man­da­tet in­för Stor­bri­tan­ni­ens ut­trä­de.

■■POLISCHEF. Po­li­sen i re­gi­on Syd pre­sen­te­rar den nya re­gi­onpo­lis­che­fen Ca­ri­na Pers­son.

■■S-KON­GRESS. Lo-ord­fö­ran­de Karl Pet­ter Thor­walds­son ta­lar på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas par­ti­kon­gress.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.