11 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har och Yl­va namns­dag. Ulf finns på run­ste­nar och kom­mer från det fornnor­dis­ka or­det för varg, ulv. Un­der me­del­ti­den var det van­li­gast bland stor­män, men på 1900-ta­let kun­de var och varan­nan he­ta Ulf, ibland med smek­nam­net Uf­fe. Cir­ka 64000 män he­ter Ulf, om­kring 33000 har det som till­tals­namn. Fy­ra kvin­nor he­ter ock­så Ulf, och 47 per­so­ner har det som ef­ter­namn. Yl­va är nor­diskt svenskt och be­ty­der varg­ho­na, en av­led­ning av Ulf. Nam­net är känt i Sve­ri­ge se­dan 1000-ta­let och blev på mo­det på 1950- och 1960-ta­len. Cir­ka 10500 he­ter Yl­va, cir­ka 7500 kal­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.