NAMN VI MINNS

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 10 år se­dan, 2007, av­led den ame­ri­kans­ka för­fat­ta­ren Kurt Von­negut (född 1922). Un­der det 56 år långa för­fat­tar­ska­pet eti­ket­te­ra­des hans skön­lit­te­ra­tur om­väx­lan­de som sci­ence fic­tion, galg­hu­mor och post­mo­der­nism. Von­neguts mest kän­da ro­man är den mör­ka sa­ti­ren Slakt­hus 5 (1969) som ut­spe­lar sig un­der bomb­ning­ar­na av Dres­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.