FÖDELSEDAGAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 43 år se­dan. 1974 föd­des An­ton Glan­ze­li­us, tv-pro­du­cent och fö­re det­ta barn­skå­de­spe­la­re. Han skrev in sig i film­histo­ri­en 1985 som pri­sad hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­re i Las­se Hall­ströms "Mitt liv som hund". På se­na­re år har han haft oli­ka chefs­rol­ler in­om Tv4-grup­pen, som han dock läm­na­de i sam­band med om­or­ga­ni­sa­tio­nen det­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.