La­ga spe­nat­paj och an­nan plock­mat som pas­sar i påsk.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 -

6–8 PERS

3 dl mjöl ½ dl ros­ta­de se­sam­frön 125 g kallt smör ½ dl is­vat­ten

Fyll­ning: 400 g fryst och ti­nad bladspe­nat 4 ägg 4 dl gre­kisk yog­hurt 1 dl ri­ven par­me­san 2 dl lag­rad ost av val­fri sort 1 tsk tor­kad tim­jan 1 tsk ma­len mus­kot salt och pep­par

Gör så här: Sätt ug­nen på 225 gra­der. Tor­ros­ta se­sam­frö­na tills de blir ljust bru­na. Ställ åt si­dan att kall­na. Häll dem se­dan i mat­be­re­da­re till­sam­mans med mjöl, smör och vat­ten. Kör snabbt ihop till en paj­deg. Smörj en paj­form med höga kan­ter. Tryck ut paj­de­gen i bot­ten och en bit upp på kan­ter­na. Lägg den ti­na­de spe­na­ten i en sil och pres­sa ut så myc­ket vat­ten som möj­ligt. Blan­da den se­dan till­sam­mans med yog­hurt och ägg i en skål. Till­sätt tim­jan och mus­kot. Blan­da i os­ten. Sma­ka av med salt och pep­par. Häll fyll­ning­en i paj­for­men. Gräd­da mitt i ug­nen i un­ge­fär 40 mi­nu­ter. Lägg alu­mi­ni­um­fo­lie över om du tyc­ker den blir för mörk. Ta ut från ug­nen och låt pa­jen stå i minst 10 mi­nu­ter in­nan du skär i den. Den är ock­så jät­te­god ljum­men. Pas­sar bra ihop med bå­de kall­rökt lax och luft­tor­kad skin­ka. Rör gär­na ihop en kall sås på yog­hurt el­ler cre­me fraiche och ser­ve­ra upp­till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.